Kejos
Cyrk jest ostatnim schronieniem czystej sztuki François Mauriac