Kejos
Cyrk jest ostatnim schronieniem czystej sztuki Francois Mariaque